Grondstoffenfabriek


Samenwerking

Samenwerken gaat over het bundelen van krachten, van ieders kennis en expertise, achtergronden en ervaring. Dit is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van Kaumera Nereda® Gum.

Iedere betrokken partij brengt haar deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera.

Op deze manier werken waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst.

Innoveren

Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland en in het buitenland, maar die beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen (oktober 2019) en Epe (najaar 2020).

Onderzoek wijst uit dat Kaumera één van de grondstoffen is, die rendabel uit het afvalwater te halen is. Enkele waterschappen investeren daarom in deze innovatie, zodat alle waterschappen kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring.

Grondstoffenfabriek Zutphen en Epe

Op 2 oktober 2019 is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend.

De installatie in Zutphen bestaat uit een Nereda® waterzuiveringsinstallatie en een Kaumera extractie-installatie. Daar wordt Kaumera gewonnen uit het restwater van twee zuivelfabrieken.

Waterschap Vallei en Veluwe bouwt momenteel een grondstoffenfabriek in Epe. Daar wordt gezuiverd afvalwater gebruikt voor de productie van Kaumera. Deze Kaumera installatie is in het najaar van 2020 operationeel.

Rondleiding Grondstoffenfabriek Zutphen

Bekijk hier de eerste Kaumera extractie installatie ter wereld.

De bouw in 160 seconden

Kijk hier hoe de Grondstoffenfabriek in Zutphen gebouwd werd.

min-economische-zaken-en-klimaat
logo-life

Met steun van

De realisatie van de grondstoffenfabriek in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van de Europese Commissie via het LIFE programma, het ministerie van Economische zaken via het programma DEI en de Provincie Gelderland.

logo-partners-provincie-gelderland