Grondstoffenfabriek


Een toekomstbestendige grondstof

Samenwerken gaat over het bundelen van krachten, van ieders kennis en expertise, achtergronden en ervaring. Dit is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van Kaumera Nereda® Gum. Iedere betrokken partij brengt haar deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera. Op deze manier werken waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst.

Winning uit huishoudelijk afvalwater in ontwikkeling

Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland en in het buitenland, maar die verwerken huishoudelijk afvalwater en beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen. Met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze biopolymeren uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt.

Grondstoffenfabriek Zutphen

Sinds oktober 2017 wordt op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zutphen hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe grondstoffenfabriek waar Kaumera gewonnen wordt. Deze fabriek bestaat uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. Een wereldprimeur!

logo-partners-rijksdienst
logo-life

Planning

De waterzuiveringsinstallatie in Zutphen is in januari 2019 gereed om het restwater van FrieslandCampina te zuiveren. De Kaumera installatie om de nieuwe grondstof te produceren is volgens planning in het najaar 2019 gereed. De fabriek in Zutphen wordt gebouwd door Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt op dit moment een grondstoffabriek in Epe. Daar wordt gezuiverd rioolwater gebruikt om Kaumera te produceren.


Met steun van

De realisatie van de grondstoffenfabriek in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van de Europese Commissie via het LIFE programma, het ministerie van Economische zaken via het programma DEI en de Provincie Gelderland.

logo-partners-provincie-gelderland