NAOP


Het terugwinnen van alginaatachtige biopolymeren uit afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Alginaat OntwikkelingsProgramma (NAOP).

In dit programma werken Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en de TU Delft nauw samen.

Alle partijen brengen een deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van de nieuwe grondstof. Van laboratoriumonderzoek tot full scale terugwinning. Zo werken waterschap, wetenschap en bedrijfsleven samen aan een duurzame, circulaire economie.


Rijn en IJssel bouwt

Bij Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe worden uiteindelijk full scale NEO-alginaat installaties gebouwd. Zij verwachten kosten te kunnen besparen door een kwart minder slib te hoven verwerken en de ruwe grondstof te verkopen.