Nereda®


We zien rest- en afvalwater niet meer als afval, maar als bron van grondstoffen. Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie.

Het korrelslib dat tijdens deze behandeling van afvalwater wordt geproduceerd bevat een relatief hoog percentage Kaumera (exopolysacharide). Deze grondstof is een zeer waardevolle vervanging voor veel fossiele chemicaliën in vele sectoren, zoals de papierindustrie, textiel, landbouw en betonindustrie.

Het gebruik van rijkelijk beschikbaar afvalwater of proceswater als grondstof draagt rechtstreeks bij aan een nieuwe bio gebaseerde waardeketen. Tegelijkertijd worden de hoeveelheid slib en de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

De bekroonde technologie is uitgevonden door de Technische Universiteit Delft en ontwikkeld in een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Universiteit, de Nederlandse Stichting voor Toegepast Wateronderzoek (STOWA), de Nederlandse Waterschappen en Royal HaskoningDHV.

Links Nereda®, rechts traditionele zuivering

Hoe werkt de Nereda® technologie?

Lees meer over de Nereda technologie op de website van Royal HaskoningDHV.