Waterschap Rijn en IJssel


Het zuiveren van afvalwater kost de Nederlandse waterschappen jaarlijks veel geld. Bovendien gaan er met dat afvalwater vaak kostbare energie en grondstoffen verloren. Vandaar dat Waterschap Rijn en IJssel samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven hard werken aan de afvalwaterzuivering van de toekomst. Een toekomst waarin waterzuiveringen echte duurzaamheidsfabrieken worden: Energie- en Grondstoffenfabrieken die geen afval produceren en energieneutraal zijn. Zo werken we steeds verder toe naar een volledig circulaire economie.

rijn en ijssel