Waterschap Vallei en Veluwe


We zetten, samen met alle waterschappen, in op hergebruik van grondstoffen uit afvalwater en op productie van energie uit zon, wind en water. Wij zien in Kaumera Nereda® Gum een potentiële grondstof die een grote bijdrage kan leveren aan onze doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Samen met onze partners zetten wij ons daarom volop in voor onderzoek, productie en de afzet van Kaumera. Op de rioolwaterzuivering Epe zijn wij voornemens om een Kaumera extractie installatie te bouwen om te onderzoeken wat de beste manier is om de grondstof uit het communale slib te halen. Wij zijn als Waterschap Vallei en Veluwe dan ook trots om mee te mogen werken aan deze kansrijke ontwikkeling.

vallei veluwe