ChainCraft

De verduurzaming van de chemie moet worden gezocht in het omzetten van biomassa (materiaal dat van biologische of organische oorsprong is) in chemische bouwstenen zodat de industrie dit kan toepassen als nieuwe generatie bio-chemicaliën.

ChainCraft wil zoveel mogelijk fossiele grondstoffen vervangen door gebruik te maken van deze biobased grondstoffen die ontstaan in bijvoorbeeld de agro-, food- en feedsector. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen draagt het gebruik van biomassa in principe niet bij aan de mondiale uitstoot van CO2 (afgezien van energie-input bij teelt, transport- en verwerkingsprocessen).

De winning van biomassa mag echter niet ten koste gaan van voedselproductie. Biomassa moet daarom alleen voor materialen en chemicaliën worden gebruikt als dit niet nadelig is voor de productie van voedsel.

ChainCraft streeft naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van reststoffen. In termen van duurzaamheid en waarde van het hergebruik kunnen deze toepassingen worden gerangschikt.

Chaincraft