Grondstoffenfabriek

Grondstoffenfabriek Zutphen en Epe

Op 2 oktober 2019 is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend.

De installatie in Zutphen bestaat uit een Nereda® waterzuiveringsinstallatie en een Kaumera extractie-installatie. Daar wordt Kaumera gewonnen uit het restwater van twee zuivelfabrieken.

Een tweede installatie draait bij Waterschap Vallei en Veluwe in Epe. Daar wordt gezuiverd afvalwater gebruikt voor de productie van Kaumera. Deze Kaumera installatie is sinds het najaar van 2020 operationeel.

Innoveren

Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland en in het buitenland, maar die beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen (oktober 2019) en Epe (najaar 2020).

Onderzoek wijst uit dat Kaumera één van de grondstoffen is, die rendabel uit het afvalwater te halen is. Enkele waterschappen investeren daarom in deze innovatie, zodat alle waterschappen kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring.

Rondleiding Grondstoffenfabriek Zutphen

De bouw in 160 seconden

Met steun van

De realisatie van de grondstoffenfabriek in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van de Europese Commissie via het LIFE programma, het ministerie van Economische zaken via het programma DEI en de Provincie Gelderland.

logo-life
min-economische-zaken-en-klimaat
logo-partners-provincie-gelderland