Bouw nieuwe grondstoffabriek Zutphen gestart

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor de productie van een nieuwe grondstof uit gezuiverd afvalwater die toepassingen kent in onder meer de land- en tuinbouw en betonindustrie.

De nieuwe grondstof heeft als werktitel NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) en wordt vanaf voorjaar 2019 gewonnen uit gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem. Het waterschap en de andere partners in het project hebben hiermee een wereldprimeur en dragen zo bij aan de transitie naar een circulaire economie in Nederland.

Nereda®-technologie

Voor het winnen van de nieuwe grondstof is een speciaal waterzuiveringsproces nodig: Nereda®-technologie. Dit is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie. Het slib dat overblijft bij de zuivering van industrieel restwater vormt bij dit proces geen vlokken, maar korrels. Onderdeel van deze korrels is een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen. De grondstof heeft daarom voorlopig de werktitel NEO-alginaat. Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland, maar die verwerken huishoudelijk afvalwater en beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen. Met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze biopolymeren (kunststoffen gemaakt van grondstof uit landbouwgewassen en afval) uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt.

Wat is Nereda®?

Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie. Uit de slibkorrels kan bovendien een alginaatachtig biopolymeermengsel worden teruggewonnen.

Bouw nieuwe grondstoffabriek Zutphen gestart


Van waterzuivering naar grondstoffabriek

Voor Waterschap Rijn en IJssel is de bouw van de fabriek in Zutphen een manier om een bijdrage te leveren aan een duurzame, circulaire economie. Dijkgraaf Hein Pieper: ‘Klimaatverandering vraagt om een snelle transitie naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. We moeten daar nu maatregelen voor nemen. Dat doen we onder andere door afvalwater niet alleen te zuiveren, maar er ook grondstoffen uit terug te winnen.

Wij en andere waterschappen zijn daarom bezig met het omvormen van onze waterzuiveringen tot Energie- en Grondstoffenfabrieken.’ De bouw van de grondstoffenfabriek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de provincie Gelderland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (DEI-programma), en de EU (LIFE-programma).

020-12345678

Een grondstof met unieke eigenschappen

NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) is een biologisch product dat gewonnen wordt uit gezuiverd rest- of afvalwater. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor heeft het diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie. Zo kan het gebruik in de landbouw bijdragen aan het verminderen van de uitspoeling van meststoffen. Dit kan ervoor zorgen dat gewassen meststoffen beter opnemen, beter groeien en weerbaarder worden. Een andere mogelijke toepassing is als coating om beton via betere uitharding een langere levensduur te geven.

Bijzondere samenwerking

Het terugwinnen van alginaatachtige biopolymeren (kunststoffen gemaakt van grondstof uit landbouwgewassen en afval) uit afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) OntwikkelingsProgramma NAOP. In dit programma werken Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA (stichting onderzoek waterschappen)), ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en de TU Delft nauw samen.

Alle partijen brengen een deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van de nieuwe grondstof. Van laboratoriumonderzoek tot full scale terugwinning. Zo werken waterschap, wetenschap en bedrijfsleven samen aan een duurzame, circulaire economie.