EU Life Programma

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvermentele organisaties (ngo (niet gouvernementele organisaties, belangenbehartigers)’s).

Twee subsidieperiodes

Bij de aanvang van het project, heeft de EU een subsidie toegekend voor een periode van 3 jaar: Waste2Kaumera. De doelstelling van deze subsidie was het realiseren van demonstratie installaties voor Kaumera en het onderzoeken van toepassingen.

In 2023 is de Waste2Kaumera subsidie officieel afgerond.

Het evaluatierapport (pdf, 257 kB) geeft een overzicht van doelen, activiteiten en de resultaten.

2023 Kaumera2Market

In het najaar van 2023 heeft de EU een nieuwe subsidie toegekend voor een periode van drie jaar. De doelstelling voor deze subsidie is tweeledig. Ten eerste: versterken van de activiteiten om Kaumera naar de markt  te brengen met kansrijke toepassingen. De tweede doelstelling is een dossier op te stellen met best practices. De opgedane kennis en ervaring kan gebruikt worden door verwante EU projecten op het gebied van afvalwater en grondstofwinning.

life logo

LIFE (europa.eu)