STOWA

STOWA (stichting onderzoek waterschappen) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland.

Wij ontwikkelen, ontsluiten, delen en implementeren praktische toepasbare kennis. Die hebben de waterbeheerders nodig voor het adequaat uitvoeren van de opgaven waar zij voor staan en de ambities die zij hebben. Denk aan klimaatadaptatie, waterveiligheid en een goede waterkwaliteit. Maar ook aan het terugwinnen van energie en grondstoffen, zoals Kaumera Nereda® Gum.

De kennis ontwikkelt STOWA (stichting onderzoek waterschappen) niet zelf, maar laat zij ontwikkelen door universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

STOWA werkt vraaggestuurd. Wij beantwoorden die vragen waar beheerders graag een antwoord op willen hebben. Deze vragen formuleren wij met onze achterban. Die is ook betrokken bij de uitvoering van onderzoek, de implementatie van de resultaten en het delen van de ervaringen daarmee.

Kijk voor meer informatie op onze website. Hier vindt u ook onze strategienota voor 2019-2023 ‘Energie in Synergie (versterkend effect van samenwerking)’ .

stowa