Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.

Het zuiveren van afvalwater kost de Nederlandse waterschappen jaarlijks veel geld. Bovendien gaan er met dat afvalwater vaak kostbare energie en grondstoffen verloren.

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven aan de afvalwaterzuivering van de toekomst. Een toekomst waarin waterzuiveringen echte duurzaamheidsfabrieken worden: Energie- en Grondstoffenfabrieken die geen afval produceren en energieneutraal zijn. Zo werken we steeds verder toe naar een volledig circulaire economie.

rijn en ijssel