Dolmans test Kaumera in bloembakken

Op het Remigiusplein in Duiven heeft Dolmans Landscaping Group in de zomer van 2023 een proef gedaan met KaumeraDe verwachting was dat de vochtvasthoudende eigenschappen van Kaumera ervoor zorgen dat de grond in de plantenbakken langer op een goed vochtigheidsniveau blijft. Daardoor zouden er minder bewateringsmomenten nodig zijn.

Dolmans

Dolmans Landscaping Group is een bedrijf dat openstaat voor innovatieve, duurzame ontwikkelingen. Zo is de samenwerking met het Kaumera ontwikkelteam ontstaan. Dolmans realiseert, onderhoudt en beheert al meer dan zestig jaar groen en bijbehorende civieltechnische projecten. Zij werken altijd vanuit een duurzame visie op mens en natuur. Het gaat om het korte en lange termijn resultaat, want hoe je iets aanlegt, heeft effect op hoe je het moet onderhouden.

De proef

In opdracht van de gemeente Duiven heeft het bedrijf een groep plantenbakken gevuld met zomerbloeiers. Daarbij zijn verschillende concentraties Kaumera door de grond gemengd. In enkele bakken zijn vochtsensoren geplaatst om het vochtgehalte te meten. Kaumera kan veilig door de grond gemengd worden omdat het product biologisch afbreekbaar is.

Mooie resultaten

In de eerste weken na de aanleg was het voor de voorman van het onderhoudsteam meteen duidelijk dat de grond met Kaumera erin langer vochtig bleef. De vochtsensoren toonden hetzelfde aan.

2023-09-25 12_09_04-Window

De blauwe lijn geeft de vochtigheid aan in de bloembak waar 7,5% Kaumera door de grond gemengd is. Helaas is deze sensor halverwege augustus 2023 uitgevallen, maar de resultaten zijn toch goed te zien.

De bruine lijn geeft het vochtgehalte aan in de bak waar geen Kaumera is toegevoegd. We zien een redelijk constant verschil.

De eerste resultaten zijn overtuigend en motiveren ons om in de volgende seizoenen meer en grotere proeven gaan doen met de vochtvasthoudende eigenschappen van Kaumera.