Mobiele Kaumera installatie verhuist naar Portugal

In juni van dit jaar werd de eerste mobiele Kaumera Extraction Installation (KEI) in gebruik genomen in Utrecht.* Na drie maanden succesvolle operatie is de KEI nu ontmanteld en vervoerd naar zijn nieuwe locatie, Faro-Olhão in Portugal.

Soepele prestatie in Utrecht

De inbedrijfstelling en exploitatie in Utrecht zijn zeer goed verlopen - een afspiegeling van het geweldige werk van alle betrokken bedrijven/partners.
Tijdens de eerste maanden van de pilot productie hebben we waardevolle gegevens verzameld die nodig zijn om een eventuele toekomstige Kaumera-extractie in Utrecht op volle schaal uit te voeren. De opbrengst van Kaumera was ongeveer gelijk aan de vaste installaties in Nederland: Ongeveer 25-30% van de aanvankelijk in het korrelslib aanwezige organische stof werd gewonnen in de vorm van het waardevolle polymeer Kaumera. De presentatie van de resultaten en verdere besprekingen zullen plaatsvinden tijdens een Kaumera-symposium dat voor november is gepland met de Technische Universiteit Delft, Royal HaskoningDHV, Wetsus en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De installatie in Faro-Olhão

Demontage en montage zijn zeer goed verlopen. Hoe de apparatuur het transport heeft doorstaan, kan pas (Programmatische Aanpak Stikstof) in detail worden beoordeeld tijdens de watertest, wanneer alle elektrische en mechanische onderdelen worden in werking zijn.
De Technische Universiteit Delft en Águas do Algarve zullen de pilot de komende maanden samen exploiteren.

Doelstellingen voor de KEI in Faro-Olhão

De betrokken partners zullen de mobiele installatie gebruiken om het extractieproces voor het slib van Faro-Olhão te optimaliseren. De tests zullen verschillende kenmerken en omstandigheden van het afvalwater omvatten, zoals zout water, klimaat, enz.
Kaumera uit Portugal zal worden verzameld en de samenstelling en eigenschappen ervan zullen worden vergeleken met de Kaumera uit Nederlandse extractie-installaties. Ook zal worden geëvalueerd of Kaumera uit Portugal en Nederland voor dezelfde toepassingen kunnen worden gebruikt. Kunnen er nieuwe toepassingen worden ontwikkeld?
Studentengroepen van de Universiteit van Algarve zullen proberen vast te stellen welke toepassingen van Kaumera in de Algarve van bijzonder belang zijn. De waterabsorberende eigenschap van Kaumera zou bijvoorbeeld van speciaal belang kunnen zijn voor de plaatselijke boeren.
Verder hopen we dat we de gelegenheid krijgen om veel bezoekers in de KEI te verwelkomen en dat het onderzoek in de KEI de weg vrijmaakt voor een grootschalige Kaumera extractie-installatie in Faro-Olhão.

WATER-MINING

De mobiele KEI is ontwikkeld als onderdeel van het WATER-MINING-project. Dit is een door de EU gefinancierd multidisciplinair onderzoeksproject gericht op innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het wordt geleid door de Technische Universiteit Delft. WATER-MINING exploiteert proeflocaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland, samen met internationale partners binnen de overheid, de industrie en de wetenschap. Via deze activiteiten ontwikkelt het innovatieve bedrijfsmodellen voor onder meer de terugwinning van grondstoffen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater.
Projectpartners voor alle Kaumera-gerelateerde activiteiten in het WATER-MINING project zijn de Technische Universiteit Delft, ACCIONA, Águas do Algarve, Lenntech, RHDHV en Wetsus.

-----------------------------------------------------------------------------

*Persbericht juni 2022: Mobile Kaumera installation - Kaumera (English)

Meer over WATER-MINING op www.watermining.eu en Kaumera extraction in a mobile demo unit - watermining