Mobiele Kaumera installatie

Op het terrein van de RWZI (rioolwaterzuivering) in Utrecht is de eerste mobiele Kaumera extractie installatie in gebruik genomen. Met deze installatie kunnen we over de hele wereld proeven doen met de productie van Kaumera

Testen voor opschalen

De mobiele installatie bestaat uit vier containers en twee tanks. Het is daardoor makkelijk te verplaatsen. Het werken met de mobiele KEI geeft geïnteresseerde partijen waardevolle informatie over de betrouwbaarheid van de technologie en de kwaliteit van de lokaal geproduceerde Kaumera. Men kan de extractie helemaal afstemmen op de lokale omstandigheden zoals samenstelling van het slib en omgevingsfactoren. Door de resultaten te analyseren, krijgt men een solide basis voor schaalvergroting naar een eigen vaste installatie.

Eerste successen

De Kaumera extractie in de mobiele installatie vindt in hoofdlijnen op dezelfde manier plaats als in de vaste productielocaties. De Kaumera wordt in batches geproduceerd en de eerste resultaten in Utrecht zijn zeer positief. We waren in staat om binnen enkele batches Kaumera te produceren uit Utrechts slib. Het proces werkte erg goed en het laat zien dat onze pilot inderdaad in staat is om zich snel aan te passen aan nieuw slib en nieuwe RWZI (rioolwaterzuivering)'s. Dit is een resultaat van de goede samenwerking tussen de partners en alle kennis die tijdens de eerdere start-ups is opgedaan.

Omdat het zo goed gaat in Utrecht, kunnen we al snel door naar de volgende locatie. Het verblijf in Utrecht was vooral bedoeld om de installatie op te starten. Toch blijkt dat we er nu al voldoende Kaumera kunnen maken om goede analyses uit te voeren.

De mobiele KEI op reis

Rond eind juli, begin augustus beginnen we met het voorbereiden van de installatie voor transport. De planning is om begin september de pilot te verhuizen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Faro-Olhão, Portugal. We hopen dat alles net zo soepel verloopt als in Utrecht en dat we kort na de verplaatsing weer Kaumera kunnen produceren.

WATER-MINING

De mobiele KEI is ontwikkeld in het kader van het WATER-MINING project. Dit is een door de EU gefinancierd multidisciplinair onderzoeksproject gericht op innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het wordt geleid door de Technische Universiteit Delft. WATER-MINING exploiteert proeflocaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland, samen met internationale partners binnen de overheid, de industrie en de wetenschap. Door middel van deze activiteiten ontwikkelt men innovatieve bedrijfsmodellen voor onder andere terugwinning van grondstoffen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater.

Projectpartners voor alle Kaumera-gerelateerde activiteiten in het WATER-MINING project zijn TU Delft, ACCIONA, Águas do Algarve, Lenntech, RHDHV en Wetsus.

Meer over WATER-MINING vindt u op www.watermining.eu en Kaumera extraction in a mobile demo unit - watermining