Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op woensdag 2 oktober 2019 de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. In Zutphen is vandaag de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. Die in Epe wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

Het eerste Kaumera werd ‘live’ op het podium geproduceerd door de samenwerkende partijen: hoogleraar Mark van Loosdrecht (TU Delft), dijkgraaf Hein Pieper (Waterschap Rijn en IJssel), dijkgraaf Tanja Klip (Waterschap Vallei en Veluwe), Cora Uijterlinde (STOWA (stichting onderzoek waterschappen)), René Noppeney (RHDHV) en Niels van Stralen (ChainCraft).

Pb26 BIJLAGE Groepsfoto
v.l.n.r. Stephen Picken (TU Delft), Hein Pieper (Waterschap Rijn en IJssel), Mark van Loosdrecht (TU Delft), René Noppeney (RHDHV), Cora Uijterlinde (STOWA), Niels van Stralen (ChainCraft) en Tanja Klip (Waterschap Vallei en Veluwe). Foto: Ivo Hutten.

Samenwerking

De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Minder slibafval, minder CO2 uitstoot

Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft in Zutphen 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Mede daardoor vermindert het energiegebruik met 30-80% (afhankelijk van de toepassing) en de CO2 uitstoot met 113 ton per jaar.

Jaarlijks produceren mensen en bedrijven in Nederland miljoenen kuubs afvalwater. Dit water wordt gezuiverd door de waterschappen. Zij zien dit niet als afval, maar als waardevolle bron van schoon water, schone energie en grondstoffen. Kaumera is één van de vijf grondstoffen, die rendabel op grote schaal uit het afvalwater gehaald kan worden, toont onderzoek aan. Kaumera is, na fosfaat, de volgende grondstof die daadwerkelijk op grote schaal geproduceerd en op de markt gebracht wordt.

Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld en zodoende de kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Kaumera Nereda Gum
Kaumera Nereda Gum

Toepassingen

Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent. Kaumera wordt als eerste voor land- en tuinbouwtoepassingen op de markt gebracht, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk (onderzoek STOWA). Met verschillende marktpartijen zijn inmiddels afspraken gemaakt voor toepassing van Kaumera die geproduceerd wordt in de demo-installaties in Zutphen en Epe.

toepassing coating zaadkorrel
toepassing coating zaadkorrel

Slimme coating

Kaumera kan worden gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Hiermee voorkomt het scheuren.

Verder kan het fungeren als bindmiddel en lijmmiddel. Het is ook goed te combineren met andere grondstoffen, waardoor een composiet-materiaal kan worden gemaakt. Nieuwe toepassingen en mogelijkheden blijven zich aandienen – onderzoek hiervoor gaat in volle gang door.

Grondstoffenfabriek Zutphen sept 2019
lokatie Zutphen

Tweede fabriek

Op dit moment wordt de tweede grondstoffenfabriek in Epe gebouwd. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Op zaterdag 5 oktober wordt de grondstoffenfabriek en de naastgelegen rioolwaterzuivering in Zutphen opengesteld voor het publiek. Meer info hierover op www.wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl/opendag.

Kaumera is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Unie (LIFE), het Rijk (RVO, DEI) en provincie Gelderland, met medewerking van FrieslandCampina en koplopersgroep binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (waterschappen die zich specifiek bezighouden met Kaumera).


Nog even nagenieten

Een terugblik op de lancering van Kaumera

Een terugblik