Standaardprotocol voor labextractie

Kaumera ontwikkelt zich snel. Standaardisatie wordt noodzakelijk. Het zorgt ervoor dat commerciële, academische en publieke partners vergelijkbare gegevens produceren, wat leidt tot innovaties en versnelling van commerciële ontwikkelingen. Deze handleiding bevat standaard protocollen voor Kaumera laboratorium extractie en typering zoals overeengekomen door het Nederlandse Kaumera consortium. De doelgroepen zijn onderzoekers, waterschappen en de particuliere industrie.

Het Kaumera Methods Manual (pdf, 2.9 MB) is opgesteld door de Technische Universiteit Delft, in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Waterschap Rijn en IJssel.