N-xt Fertilizer en Loonbedrijf Ten Hove

N-xt Fertilizers en Loonbedrijf Ten Hove werken samen met Kaumera voor duurzamere landbouw. In 2022 begon een experiment waarbij N-xt Fertilizers en Loonbedrijf Ten Hove de handen ineensloegen met Kaumera. In 2023 worden deze proeven uitgebreid.

Kaumera bevat veel bekende elementen voor de landbouw zoals aminozuren, sachariden en NPK. Het hoofddoel van de initiële proeven in 2022 was te onderzoeken hoe Kaumera effectief op het veld kon worden toegepast. De stof heeft specifieke kenmerken, zoals een bepaalde viscositeit en dikte, die de verspreiding ervan op het land bemoeilijken. Het vereiste dus zorgvuldige aanpassingen aan de machinetechnologie en nauwkeurige bepaling van waar en hoe de Kaumera uit Zutphen moest worden toegediend.

Uitbreiden eerste proeven

Na waardevolle ervaringen in 2022 is besloten de proef in 2023 uit te breiden naar grotere percelen. Daarbij gaan we werken met een vastgestelde concentratie en de toevoeging van controlegroepen. Een opvallend kenmerk van producten die aminozuren bevatten, is dat ze doorgaans een lagere EC-waarde hebben dan minerale meststoffen. Dat resulteert in een geleidelijkere afgifte van stikstof aan de planten. Bovendien wijst literatuur uit dat aminozuren en soortgelijke verbindingen een gunstig effect kunnen hebben op het bodemleven, waardoor bacteriën en schimmels zich beter kunnen ontwikkelen. Het is als het ware een 'rugzakje' dat de bodem meekrijgt, wat de kolonisatie ervan versnelt.

N-ext Fertilizer bodemfoto

Betere bodemkwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van landbouwbodems speelt een cruciale rol bij het verwezenlijken van regionale klimaatambities. Een gezonde bodem kan water efficiënter vasthouden, wat van groot belang is. Er zijn bodemmonsters genomen om de effecten op het bodemleven te onderzoeken. Tijdens de oogst van de mais kijken we nauwkeurig naar de opbrengst en de ontwikkeling van de gewassen, met name de kolfzetting.
Deze samenwerking tussen N-xt Fertilizers, Loonbedrijf Ten Hove en Kaumera is een stap richting duurzamere landbouwpraktijken. De samenwerkingspartners zetten innovatieve producten en technologieën in om zowel de opbrengst als de kwaliteit van de bodem te verbeteren, met positieve gevolgen voor zowel de landbouw als het milieu.