Pilot jonge bomen

Groeien jonge bomen beter als Kaumera in de grond vermengd wordt om het vocht langer vast te houden? Proeven door hoveniersbedrijf Hoefakker uit de Bilt in hun kwekerij waren veelbelovend. In het voorjaar van 2022 is een pilot gestart in het bos bij de Loenense watervallen, een gebied waar waterschap Vallei en Veluwe actief is. Nu, zes maanden na de aanplant, zien we de eerste positieve resultaten.

Jonge aanplant groeit beter

De afdeling Beheer Watersystemen van waterschap Vallei en Veluwe plant jaarlijks ongeveer 500 bomen voor de verbetering van de ecologie rondom het watersysteem. Deze jonge aanplant, op onder andere hoge zandgronden, vraagt handmatige verzorging zoals het extra water geven in de eerste drie jaar na aanplant. Vaak is dit ook nog op moeilijk begaanbaar terrein. In droge seizoenen, zoals in 2018-2020, is deze zorg nog intensiever. Uit eerste proeven is gebleken dat Kaumera onder andere eigenschappen heeft om vocht in de grond langer vast te houden. Daarnaast kan het mogelijk in extra voeding voorzien in het beginstadium van de groei.

Hoe zijn we te werk gegaan?

In maart 2022 zijn er in totaal 60 nieuwe bomen aangeplant met Kaumera als bodemverbeteraar in twee verschillende concentraties en een controlegroep (0%). De Kaumera die gebruikt wordt, komt van de fabriek van waterschap Rijn en IJssel in Zutphen. Door middel van de bodemvochtsensoren kunnen de vochtgehaltes in de bodem goed gevolgd worden. Uitgangspunt van het onderzoek is vast te stellen of er een positief effect van Kaumera is bij de groei van de aangeplante bomen, zodat in het beginstadium de extra verzorging beperkt kan worden.

Meten van effect van toepassen Kaumera

Hoveniersbedrijf Hoefakker (de Bilt) en Flexyz B.V. uit Harderwijk, een Internet-of-things* (IoT)bedrijf, hebben het innovatieve concept SmartCityTrees© ontwikkeld. Hierbij vindt de verzorging van de bomen plaats op basis van data van bodemvochtsensoren. Deze worden bij de bomen geplaatst en geven een realtime meting van het vochtgehalte in de grond. In Loenen zijn deze sensoren verwerkt in boompalen zodat ze optimaal beschermd zijn en meerdere jaren hun werk kunnen doen.

Internet der dingen - Wikipedia

De eerste onderzoeksresultaten

In het eerste half jaar na aanplanten zien we een duidelijk verschil in de vochtgehaltes in de grond. Met name de plantcirkels waar 10% Kaumera ingemend is, laten flink hogere vochtegehaltes zien in vergelijking met de 0% en 5% plantcirkels. Dit is een mooi resultaat dat ruimschoots aan de verwachtingen voldoet. Verder hebben we pas (Programmatische Aanpak Stikstof) een kleine vijf maanden na de aanplant voor de eerste keer water hoeven te geven. Dat is veel minder dan je normaal gesproken zou verwachten.

Andere factoren, zoals ligging van de bomen en de weersomstandigheden kunnen de resulaten ook beïnvloeden. Daarom monitoren we de bomen dagelijks met behulp van de vochtsensoren en analyseren we de meetresultaten in combinatie met de omgevingsfactoren.


Meer weten?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan de pagina.

60 bomen aangeplant in het voorjaar van 2022