Nieuwe materialen met Compro

In het COMPRO-project worden cellulosevezels uit teruggewonnen toiletpapier en Kaumera gebruikt. Met deze stoffen produceren onderzoekers hoogwaardige bouwmaterialen uit grondstoffen afkomstig van organische afvalstromen.

Er is een sterke behoefte om van een lineair - maken, verspillen, weggooien - model over te schakelen naar een volledig circulair model voor de stad Amsterdam. Amsterdam heeft zich verplicht om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. Circulariteit betekent dat de stroom van hulpbronnen zoals bouwmaterialen, water, voedsel en energie die stedelijke activiteiten aansturen, opnieuw wordt bekeken en ontworpen.

2 grote afvalstromen worden in het COMPRO-project geüpcycled
Het COMPRO-project bouwt voort op de resultaten en inzichten van WASCOM - waarin twee belangrijke organische afvalstromen worden opgewerkt tot hoogwaardig bouwmateriaal voor de stad. Deze afvalstromen zijn cellulosevezels uit ingezameld toiletpapier en een 'biologische lijm' genaamd Kaumera, geproduceerd door bacteriën in het Nereda® afvalwaterzuiveringsproces.

Samen kunnen deze worden gebruikt om een volledig biogebaseerd en circulair composietmateriaal te maken, Re-plex genaamd. Een materiaal dat waardevol kan zijn voor de bouwsector.

Op dit moment wordt een veldtest gedaan met Re-plex als gevelmateriaal.

Voor dit driejarige project bundelen BAM Infraconsult, NPSP, ChainCraft en TU Delft hun krachten met onze Research Fellows Peter Mooij en Mariet Sauerwein.